Back to Top

CIVINET Czech and Slovak Republics

Kdo jsme?

CIVINET Česká a Slovenská republika představuje síť měst, regionů a dalších partnerů věnujících se tématu udržitelné mobility z České a Slovenské republiky. Zprostředkovává dobrou praxi z oblasti udržitelné dopravy, která byla testována a realizována vybranými evropskými městy v rámci programu «CIVITAS». Program CIVITAS již podpořil více než 800 inovativních a přenositelných řešení ve více než 60 městech.
CIVINET Česká a Slovenská republika nabízí partnerství všem subjektům, které se aktivně zabývají udržitelným dopravním plánováním a mají zájem své potřeby i zkušenosti sdílet. Je také prostředníkem pro zapojení a komunikaci s národními vládami a Evropskou unií.
CIVINET je sítí měst se širokým záběrem a jako jediná síť v ČR a SR pokrývá celou oblast udržitelné, čisté a energeticky efektivní městské dopravy. Speciální pozornost pak věnuje následujícím tematickým kategoriím:

 • Integrované plánování
 • Parkování
 • Veřejná hromadná doprava
 • Řízení poptávky po dopravě
 • Cyklistická a pěší doprava
 • Čistá vozidla a paliva
 • Logistika a přeprava zboží

Průřezovým tématem pro roky – je integrované dopravní plánování a tvorba Plánů udržitelné městské mobility (tzv. SUMP).

Síť CIVINET je podporována Evropskou komisí a spolupracuje s evropským projektem ENDURANCE.

Výhody členství

Členství v CIVINET Česká a Slovenská republika s sebou přináší:
• pravidelné informování o akcích, novinkách a zkušenostech v oblasti udržitelné městské mobility
• účast ve  spolku měst a obcí podporovaném Evropskou komisí
• kontakty na podobně udržitelně smýšlející města z celé EU
• přístup k nejnovějším informacím z oblasti udržitelné mobility z měst z celé EU
• přístup k finančním fondům a další podpoře z programu CIVITAS (www.civitas.eu)
• inspiraci a výměnu zkušeností 
• podporu při přípravě Plánů udržitelné mobility a integrovaném plánování udržitelné mobility
• medializaci členů CIVINET a jejich aktivit v oblasti udržitelné mobility a integrovaného dopravního plánování
• účast na vzdělávacích aktivitách
• možnosti výměn a stáží v zahraničí
• možnosti propagovat vlastní aktivity členských měst a obcí v oblasti udržitelné dopravy.
 

Členové

Řádní členové:

 • Statutární město Olomouc (manažer sítě)
 • Statutární město Jihlava
 • Město Karlovy Vary
 • Statutární město České Budějovice
 • Město Třinec
 • Statutární město Přerov
 • Statutární město Zlín
 • Mesto Košice
 • Statutární město Hradec Králové
 • Mesto Žilina
 • Město Třebíč
 • Statutární město Liberec
 • Hlavní město Praha
 • Mesto Prievidza
 • Mesto Svit
 • Mesto Banská Bystrica

Přidružení členové:

 • Nadace Partnerství
 • Výskumné centrum, Žilinská univerzita v Žilině
 • Asociace cyklistických měst
 • ROPID, a.s.
 • Dopravní podnik města Košice, a.s.

 

Členové Řídící rady CIVINET:

 • Statutární město Olomouc (předseda řídící rady)
 • Statutární město Jihlava
 • Město Karlovy Vary

Členové Politické rady CIVINET - jeden volený politický zástupce z každého členského města; ke dni 30. 3. byli nominováni tito zástupci:

 • RNDr. Aleš Jakubec, PhD., náměstek primátora města Olomouce, předseda Politické rady
 • Ing. Jaroslav Vymazal, náměstek primátora města Jihlavy
 • Ing. František Konečný, PhD., náměstek primátora města České Budějovice
 • Ing. Petr Kulhánek, primátor města Karlovy Vary
 • RNDr. Věra Palkovská, starostka města Třince

 

Jak se stát členem?

Pokud máte zájem stát se členy CIVINET, zašlete nám prosím:
• vyplněnou přihlášku,
• deklaraci zájmu stát se členem CIVINET,
• další doklady prokazující rozhodnutí příslušného orgánu žadatele  stát se členem CIVINET (v případě obcí/měst výpis usnesení rady nebo zastupitelstva o pověření osoby zastupovat město/obci a výpis usnesení zastupitelstva o schválení podání žádosti o členství).
Přihlášku a další náležitosti prosím zašlete fyzicky na sekretariát CIVINET:
Sekretariát CIVINET ČR a SR
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
Ing. Jiřina Veselá

Líšeňská 33a
636 00 Brno
a také elektronicky .

Členství ve sdružení vzniká na základě schválení písemné přihlášky Řídící radou CIVINET na jejím nejbližším jednání.

Kontakty

Sídlo sekretariátu CIVINET:
Sekretariát CIVINET Česká a Slovenská republika
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
Líšeňská 33a
636 00 Brno

Kontaktní osoba na Slovensku:

 

Členové Řídící rady CIVINET:

 • Statutární město Olomouc (předseda sítě)
 • Statutární město Jihlava
 • Město Karlovy Vary

Related News

The announcement was made on Friday 21 September by Dejan Crnek , newly elected Chair of the...

These can be attended by all and registration is now open for each of the webinars....

They will have the opportunity to host either work placements and study visits. Host cities...

Pages

Related Events

City representatives are invited to apply to join an upcoming CIVIT...

Location:
Stockholm
Sweden
60° 28' 8.0148" N, 18° 24' 43.1568" E
SE

Politicians from CIVITAS Forum Network member cities are invited to...

Location:
Folkets Hus
Umeå
Sweden
63° 49' 33.0492" N, 20° 15' 46.926" E
SE

Mobility as a Service (MaaS) has been marketed as a new transport c...

Location:

Pages